KARIERA

Wierzymy, że sukces BAGPAK  polega na długoterminowym zatrudnieniu najlepszych ludzi i indywidualnym rozwoju w naszej firmie. Wyznajemy zasadę, że rozwój ludzi  i przyjazna atmosfera są ze sobą ściśle powiązane. Wychodzimy z założenia, że to pracownicy tworzą kulturę naszej firmy. Ich doświadczenie, motywacja do rozwoju i inicjatywa są kluczem do naszego sukcesu. To założenie jest punktem wyjścia do określenia strategii działań w zakresie zarządzania ludźmi w BAGPAK.

Wszystkich zainteresowanych pracą w BAGPAK prosimy o kierowanie aplikacji na adres praca@bagpak.pl

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i klauzula informacyjna

Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do BAGPAK Polska Sp. z o. o. ul. Kondratowicza 18/183, 03-285 Warszawa, 02-677 (Pracodawca, administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje CV w naszej bazie, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez BAGPAK Polska Sp. z o. o. ul. Kondratowicza 18/183, 03-285 Warszawa, 02-677 danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”.

W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem bagpak@bagpak.pl lub praca@bagpak.pl.

Twoje dane osobowe, w zakresie w jakim został określony w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres do 1 roku, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres do 3 lat. Ponadto Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres właściwy dla przedawnienia się roszczeń.

Twoje dane osobowe możemy przekazać dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych.

AKTUALNE OFERTY PRACY

OPIS

WYMAGANIA:
 • Umiejętność posługiwania się miernikami stosowanymi w przemyśle chemicznym, umiejętność obsługi komputera;
 • Znajomość podstawowych procesów chemicznych z zakresu chemii nieorganicznej;
 • Minimum średnie wykształcenie ogólne lub techniczne ;
 • Minimum 2-letnie doświadczenie w środowisku produkcyjnym związanym z chemią przemysłową.

GŁÓWNE OBOWIĄZKI:
 • Systematyczna kontrola procesów chemicznych w obszarze produkcji;
 • Obsługa zakładowej podczyszczalni ścieków;
 • Przygotowanie chłodziw technologicznych;
 • Obsługa instalacji demineralizacji wody;
 • Wykonywanie okresowych przeglądów technicznych maszyn związanych z procesem chemicznym;
 • Usuwanie awarii;
 • Ciągłe podnoszenie kwalifikacji bezpośrednich współpracowników.

Posiadanie kwalifikacji dozorowych lub eksploatacyjnych SEP lub UDT oraz znajomość języka angielskiego będą dodatkowymi atutami.

OFERUJEMY:
 • Ciekawą i ambitną pracę w nowoczesnym zakładzie produkcyjnym;
 • Stabilne zatrudnienie i atrakcyjne wynagrodzenie.

Podczas wysyłania aplikacji prosimy umieścić w tytule e-mail następujący nr. referencyjny BP/UR/OPC/17 i wysłać na adres: praca@bagpak.pl dołączając do niej swoje CV, list motywacyjny i ewentualnie świadectwa potwierdzające posiadane kwalifikacje.

Na aplikacji prosimy dopisać następującą formułę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb związanych z realizacją procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883).

OFERTA DODANA DNIA:

13.04.2017


OPIS

WYMAGANIA:
 • wykształcenie średnie techniczne;
 • minimum 2-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku w środowisku produkcyjnym;
 • kwalifikacje ślusarza, spawacza lub operatora maszyn obróbki skrawaniem.

Komunikatywna znajomość języka angielskiego oraz posiadanie uprawnień:
 • SEP grupy 2 lub 3;
 • Operatora wciągników i wciągarek sterowanych z poziomu roboczego oraz żurawi stacjonarnych;
 • Operatora podestów ruchomych przejezdnych wolnobieżnych ;
będą dodatkowymi atutami.

OFERUJEMY:
 • Ciekawą i ambitną pracę w nowoczesnym zakładzie produkcyjnym;
 • Stabilne zatrudnienie i atrakcyjne wynagrodzenie.

Podczas wysyłania aplikacji prosimy umieścić w tytule e-mail następujący nr. referencyjny BP/UR/MUR/17 i wysłać na adres: praca@bagpak.pl dołączając do niej swoje CV, list motywacyjny i ewentualnie świadectwa potwierdzające posiadane kwalifikacje.

Na aplikacji prosimy dopisać następującą formułę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb związanych z realizacją procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883).

OFERTA DODANA DNIA:

13.04.2016


OPIS

WYMAGANIA:
 • Znajomość sterowników Allen-Bradley i/lub Siemens Simatic S7;
 • Znajomość przemysłowych układów automatyki opartych o falowniki, serwonapędy, pulpity operatorskie, sieci Profibus, DeviceNet i Ethernet;
 • Uprawnienia SEP Grupa 1;
 • Minimum 2-letnie doświadczenie w środowisku produkcyjnym

Posiadanie uprawnień SEP Grupa 2 i 3 oraz znajomość języka angielskiego będą dodatkowymi atutami.

OFERUJEMY:
 • Ciekawą i ambitną pracę w nowoczesnym zakładzie produkcyjnym;
 • Stabilne zatrudnienie i atrakcyjne wynagrodzenie.

Podczas wysyłania aplikacji prosimy umieścić w tytule e-mail następujący nr. referencyjny BP/UR/SEA/17 i wysłać na adres: praca@bagpak.pl dołączając do niej swoje CV, list motywacyjny i ewentualnie świadectwa potwierdzające posiadane kwalifikacje.

Na aplikacji prosimy dopisać następującą formułę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb związanych z realizacją procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883).

OFERTA DODANA DNIA:

22.12.2016


OPIS

WYMAGANIA:
 • Znajomość sterowników Allen-Bradley i/lub Siemens Simatic S7;
 • Znajomość przemysłowych układów automatyki opartych o falowniki i sieci.

GŁÓWNE OBOWIĄZKI:
 • Kontrola urządzeń i instalacji elektrycznych, gazowych, sprężonego powietrza, podciśnieniowych oraz wody lodowej wg ustalonych procedur;
 • Zapewnienie bezawaryjnej pracy maszyn i urządzeń produkcyjnych;
 • Dozór i eksploatacja urządzeń i instalacji elektrycznych i energetycznych;
 • Dokonywanie czynności ruchowych w rozdzielniach elektrycznych;
 • Wykonywanie dokumentacji zmian w instalacjach elektrycznych;
 • Analiza i poszukiwanie możliwości poprawy pracy maszyn na linii produkcyjnej;
 • Programowanie sterowników PLC;
 • Optymalizacja pracy linii produkcyjnej – Line Control;
 • Realizowanie nowych rozwiązań technicznych w celu podnoszenia sprawności i wydajności pracy linii produkcyjnych;

OFERUJEMY:
 • Ciekawą i ambitną pracę w nowoczesnym zakładzie produkcyjnym;
 • Stabilne zatrudnienie i atrakcyjne wynagrodzenie.

Podczas wysyłania aplikacji prosimy umieścić w tytule e-mail następujący nr. referencyjny BP/UR/EA/17 i wysłać na adres: praca@bagpak.pl dołączając do niej swoje CV, list motywacyjny i ewentualnie świadectwa potwierdzające posiadane kwalifikacje.

Na aplikacji prosimy dopisać następującą formułę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb związanych z realizacją procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883).

OFERTA DODANA DNIA:

13.04.2016


OPIS

WYMAGANIA:
 • Rzetelność, sumienność, dokładność;
 • Gotowość do pracy w systemie zmianowy;
 • Dyspozycyjność i zaangażowanie.

Wykształcenie chemiczne będzie dodatkowym atutem.

Aplikacje z nr. referencyjnym BP/KJ/TKJ/17 prosimy kierować na adres e-mail: praca@bagpak.pl

Na aplikacji prosimy dopisać następującą formułę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb związanych z realizacją procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883).

OFERTA DODANA DNIA:

27.12.16


OPIS

OFERUJEMY:
 • Ciekawą i ambitną pracę w nowoczesnym zakładzie produkcyjnym;
 • Stabilne zatrudnienie i atrakcyjne wynagrodzenie.

Aplikacje z nr. referencyjnym BP/PR/OKM/17 prosimy kierować na adres e-mail: praca@bagpak.pl

Na aplikacji prosimy dopisać następującą formułę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb związanych z realizacją procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883).

OFERTA DODANA DNIA:

08.11.2016


OPIS

WYMAGANIA:
 • Uprawnienia na wózki widłowe;
 • Gotowość do pracy w systemie zmianowym;
 • Dyspozycyjność i zaangażowanie.

Doświadczenie jako operator wózka widłowego będzie dodatkowym atutem.

OFERUJEMY:
 • Pracę w nowoczesnym zakładzie produkcyjnym;
 • Stabilne zatrudnienie i atrakcyjne wynagrodzenie.

Aplikacje z nr. referencyjnym BP/LOG/OWW/17 prosimy kierować na adres e-mail: praca@bagpak.pl

Na aplikacji prosimy dopisać następującą formułę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb związanych z realizacją procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883).

OFERTA DODANA DNIA:

12.12.16